آموزش حسابداري ويژه بازار كار (قسمت اول)

آموزش حسابداری ویژه بازار کار

 

در این قسمت از سری مراحل آموزش حسابداری ویژه‌ی بازار کار موارد زیر را فرا می‌گیریم:

1- حسابداری چیست؟

2- انواع حسابداری

3- مراحل انجام عملیات حسابداري

4- آموزش استانداردهای حسابداری

5-تعاریف اصلی در حسابداری

6- اصول اصلی در حسابداری

 

حسابداری چیست؟

برای آموزش حسابداری از پایه تا پیشرفته ابتدا می‎بایست بدانیم معنا و مفهوم حسابداری چیست؟ حسابداري عبارتست از فن ثبت، طبقه بندي و خلاصه‎سازی فعاليت‎هاي مالي يك موسسه در قالب اعداد قابل سنجش به پول و تفسير کردن نتايج حاصل از این بررسي. در واقع می‎توان اینگونه بیان کرد که حسابداري فن است و نه علم.

 

انواع حسابداری

آموزش حسابداري مقدماتی بر اساس انواع حسابداري قيمت تمام شده (صنعتي)، حسابداري دولتي،  حسابداري مالياتي، بودجه بندي و حسابرسي مي‎باشد. اما منظور ما از اين نوع آموزش دو نوع حسابداري می‎باشد، که در ادامه به آنها می‎پردازیم.

1- حسابداري ادواري

حسابداري ساده ایست كه  همه‎ی اصناف و يا شركت‎هايي كه مايلند حساب‎هاي خود را به كمك نرم افزار‎های مالی و خزانه‎داري، بدون استفاده از سيستم انبارداري، نگهداري و كنترل نمايند، مي‎توانند از این نوع از حسابداری استفاده کنند و كليه‎ی امور مربوط به خريد، فروش و ثبت حساب‎هاي هزينه‎اي يا درآمدي خود را انجام دهند.

2- حسابداري دائمي

حسابداري جامعیست که به كمك نرم افزار بازرگاني انجام می‎پذیرد. نرم افزار بازرگانی دارای بخش‎هاي مختلفی مانند حسابداري، خزانه داري، انبارداري و فروش است كه شامل  عمليات ورود، خروج و نگهداري اجناس در انبار، ثبت پيش فاكتور و فاكتور فروش در سيستم فروش، ثبت هزينه‎ها و دريافت و پرداخت‎هاي نقدي و اسنادي در سيستم حسابداري می‎باشد و در نهايت با محاسبه‎ی اتوماتيك بهاي تمام شده‎ی كالا و ثبت لحظه‎اي سند آن مي‎تواند سود و زيان لحظه‎اي از عملكرد خود و ترازنامه داشته باشند.

 

مراحل انجام عملیات حسابداري در آموزش حسابداری بازار کار

 

 1. تشخيص حساب‎ها؛
 2. ثبت سند؛
 3. ثبت دفتر روزنامه؛
 4. ثبت دفتر كل؛
 5. ثبت دفاتر معين و جزء؛
 6. تهيه‎ی ترازنامه‎ها و گزارشات؛
 7. تجزيه و تحليل حساب‏ها؛

چرخه عملبات حسابداری

 

البته بايد توجه كرد امروزه برای راحتی کار نرم افزارهاي حسابداری مانند نرم‎افزارهای دیگر به كمك ما آمده‎اند كه در اين خصوص نرم افزار حسابداري بهينه بر پايه‎ی استاندارد‎هاي حسابداري با كاركردي آسان و كاربر پسند طراحي شده است.

در حال حاضر با استفاده از رايانه و نرم افزار حسابداري مناسب مي‎توانيم بعد از تشخيص حساب و ثبت سند بقيه‎ی مراحل را به کامپیوتر سپرده و از گزارشات آن براي تجزيه و تحليل حساب‎ها به نحو مطلوب بهره بریم که برای شروع كار ابتدا بايد استانداردهاي حسابداري را بشناسيم.

 

آموزش استانداردهای حسابداری مقدماتی

حسابداری دوبل

دفترداري دوطرفه، حسابداري دوبل ناميده مي‎شود که آن را بصورت تي (T) نشان مي‎دهند. در حسابداری دوبل كلمه‎ی بدهكار و بستانكار فقط دو اسم مي باشند و هيچ معناي خاصي ندارند، مانند   XوY   که هميشه بايد باهم طرف مساوي باشند.

 معادله اصلي حسابداري

دارائي ها =  بدهي ها  +  سرمايه

 

معادله حسابداری

 

ماهیت دارایی در حسابداری

دارائي‎ها در حسابداری ماهيت مانده بدهکار دارند، يعني هر زمان گردش ستون بدهكار را از گردش ستون بستانكار كم كنيم، مانده مثبت خواهد شد؛ این بدان معناست که دارایی ماهیت مانده بدهكار را در حسابداری دارد.

هر زمان دارائي‎ها گرفته شوند و افزايش داشته باشند در ستون بدهكار ثبت مي‎شوند و زمانی که از آنها پرداخت انجام گیرد و كم شوند در ستون بستانكار ثبت مي‎گردند.  هميشه طرف راست و يا ستون بدهكار در محاسبات با علامت مثبت (+) و ستون چپ يا بستانكار با علامت منفي (-) نمایش داده مي‎شود، که در این صورت اگر دو ستون با هم جمع جبري شوند مانده آنها در حسابداری بدهکار می‌شود.

ماهیت بدهی و سرمایه در حسابداری

بدهي‎ها و سرمايه در حسابداری ماهيت مانده بستانکار دارند، يعني هر زمان گردش ستون بدهكار را از گردش ستون بستانكار كم كنيم مانده منفي خواهد شد؛ این بدان معناست که بدهی و سرمایه ماهیت مانده بستانکار را در حسابداری دارد.

هر زمان سرمایه و بدهي ها گرفته شود و افزايش داشته باشد در ستون بستانكار ثبت مي‎شوند و زمانی که از آنها پرداخت انجام گیرد و يا كاسته شوند در ستون بدهكار ثبت مي‎گردند.

 

تعاریف اصلی در آموزش حسابداری

 • فعاليتهاي مالي: فعاليتهايي است كه به نحو و علتي مشخص موجب تغييراتي در دارايي، بدهي و يا سرمايه يك شخص و يا يك موسسه مي‎شود.
 • اعداد قابل سنجش به پول (واحد اندازه گيري در حسابداري): واحد پول رايج در هر كشور.
 • موجودیت پول نقد در حسابداری: در حسابداري پول نقد به دو شكل موجود مي‎باشد اگر در صندوق باشد آن را حساب صندوق مي‎نامند و اگر در دست تنخواه گردان باشد به آن حساب تنخواه مي‎گويند .
 • ثبت دفاتر با یک واحد پولی در حسابداری: دفاتر حتما به واحد پول كشور ثبت و محاسبه مي شوند. نمي توان يك دفتر را به چند واحد پولي ثبت كرد.

 

اصول اصلی در آموزش حسابداری

 • اصل لزوم قبول دوره مالي: معمولا يك دوره‎ی مالي يك سال شمسي بوده كه از 1/1/(هر سال) تا 29/12/(همان سال) ادامه پيدا مي‎كنند. شايان ذكر است كه هر دفتري با هماهنگي با سازمان امور مالياتي مي‎توانند بازه‎ی زماني متفاوتي را براي سال مالي خود انتخاب كند.
 • اصل دوام فعاليت هاي مالي موسسات: اصول حسابداري بايد بر اساس اصل بنا شود و نه بر اساس استثنا و يا سليقه. حسابدار بايد فرض كند فعاليتهاي مالي موسسه براي هميشه و يا مدت بسيار طولاني ادامه پیدا خواهد کرد.
 • اصل تعيين ارزش اقلام دارائي بر اساس قيمت تمام شده:  اقلام دارائي بايد به قيمت تمام شده در دفاتر ثبت شوند. براي محاسبه‎ی اين مبلغ مي توان از چهار استاندارد FIFO (First In First Out) ، LIFO (Last In First Out)، قيمت ميانگين موزون و قيمت استاندارد استفاده كرد. در حال حاضر بيش از 90 درصد محاسبه‎ها در سيستم‎هاي بازرگاني ار قيمت ميانگين موزون استفاده مي‎كنند كه در اين خصوص نرم افزار حسابداري بهينه با استفاده از اين استاندارد بصورت لحظه‎اي مي‎تواند سند فروش را با چهار آرتيكل و محاسبه‎ی بهاي تمام شده‎ی كالاي فروش رفته در لحظه‎ی صدور فاكتور ثبت نمايد.
 • اصل واقعيت: قضاوت با عقايد شخصي، تقريب و تخمين بايد حتي الامكان تاثيري در حسابداري و نتايج حاصله از آن نداشته باشد.
 • اصل ثبات رويه: بايد كوشش كافي به عمل آورد تا از همان رويه در سنوات مالي بعد نيز پيروي شود. نبايد به دلخواه، روش و طريقه عمل را عوض كرد.
 • اصل افشا‎ی حقايق: ترازنامه‎ها و گزارشات و تجزيه و تحليل حتما بايد با واقعيت مطابقت نمايد.
 • اصل احتياط:  با محافظه كاري نبايد درآمد را غير واقعي نشان داد.
 • اصل وضع هزينه‎هاي يك دوره از درآمدهاي همان دوره: جهت تعيين سود و زيان بايد از هزينه‎ها و درآمدهاي همان دوره استفاده كرد و اجازه نداد دوره‎هاي قبل در اين سود و زيان تاثیري داشته باشند.

لینکهای مفید

لینک 1

لینک 2

لینک 1

لینک 1

تمام حقوق سایت محفوظ و متعلق به شرکت بهینه کار نوآور می باشد

© Copyright 2018 Behineh. All rights reserved.